Naši profesionálni investori teraz môžu investovať aj priamo do produktov Európskeho investičného fondu

25/01/2021

Dynastion, ktorá pôsobí ako Multi-Family Office na Slovensku aj v Českej republike uzavrela zmluvu s Asset Management Umbrella Fund (AMUF), ktorý pôsobí ako špeciálna správcovská spoločnosť vlastnená priamo EIF. Firma má teraz výhradné právo ponúkať produkty AMUF slovenským a českým investorom. Podrobnosti pre HN vysvetľuje CEO Dynastion Svetlana Dankovičová.

Poznáme najmä Európsku investičnú banku (EIB). O fonde EIF ale toho vieme menej. Môžete povedať niečo viac o tejto inštitúcii?

EIF má status multilaterálnej rozvojovej banky s ratingom AAA, ktorý každoročne hodnotia agentúry Fitch, Moody’s a Standard & Poor’s. Má  základné imanie 4,5 mld. EUR, v celkovej hodnote 4 500 povolených akcií, kde každá má nominálnu hodnotu milión eur. Jeho  akcionármi sú EIB, Európska komisia a špičkové finančné inštitúcie z krajín EÚ.

Ako prišlo ku tejto dohode, ktorej výsledkom sú príležitosti pre slovenských a českých investorov zúčastniť sa na investíciách EIF?

Štandardne sú fondy spravované EIF okamžite odpredané veľkým zahraničným bankovým domom. To, že prichádza takáto možnosť aj pre našich investorov, je výrazom snahy EIF vyrovnať investičné príležitosti na CEE trhoch tak, aby sa aj naše trhy priblížili trhom vyspelej Európy. My sme vedeli, že máme šancu uspieť a podarilo sa to, hoci Due Dilligent proces v EIF je veľmi dôkladný a zdĺhavý. Náš seniorný tím však má dlhodobú skúsenosť z pôsobenia v špičkových európskych bankových a poradenských inštitúciách. Spolupracujeme s najlepšími bankami a správcovskými spoločnosťami sveta a to všetko bol základ pre rokovanie s EIF.

Môžete nám bližšie popísať, čo je to AMUF?

Je to špeciálna správcovská spoločnosť EIF, ktorá momentálne spravuje 5 jeho fondových štruktúr. Pre investorov sú otvorené dva - European Secondaries a European Private Credit. Cez nás je teraz vstup do týchto štruktúr možný pre slovenských aj českých investorov. Je to veľmi unikátna príležitosť, ktorá tu doteraz nebola. AMUF takto ponúka na našich trhoch svoje fondy priamo po prvý krát a to v limitovanom časovom horizonte. 

Tie dva fondy, ktoré sú cez vás k dispozícii, sa líšia? Dajú sa nejako v skratke popísať?

European Secondaries umožňuje sekundárny vstup do uzavretých Private Equity fondov, cez vyplatenie existujúcich investorov. Nový investor vstupuje do už zainvestovaného fondu, čiže detailne pozná jeho aktíva, dokáže ľahšie ohodnotiť ich budúcu predajnú cenu a dobre vidí aj  cashflow takéhoto fondu. Tento fond dnes sleduje viac ako 850 private equity fondov naprieč Európou a vyhľadáva príležitosti. Predpokladané výnosy sú 14-16%. European Private Credit zase združuje peniaze EIF a investorov, ktoré následne požičiava iným fondom, alebo priamo klientom. Je to teda konzervatívnejšia štruktúra, kde sa očakáva výnos na úrovni 5-6% ročne.

O akom type investorov tu hovoríme?

Hlavne banky, poisťovne, finančné inštitúcie, ale napríklad aj DSS-ky. Čiže najmä inštitucionálni investori, ktorí potrebujú bezpečne investovať zdroje a vyžadujú najvyšší možný rating. Ale nie je to nemenné. EIF, ako de facto multilaterálna rozvojová banka, je naozaj vysoko hodnotná záruka, ktorú tvoria jeho akcionári. EIB má 64%, Európska komisia 27% a zvyšných 9% je rozdelených medzi špičkové európske finančné inštitúcie. Je to verejno-súkromné partnerstvo s jedinečnou akcionárskou štruktúrou. Do takýchto štruktúr je lákavé investovať pre každého. Nielen tým, že je to nové, ale aj vzhľadom na oporu vo vysokokvalifikovanej správe.

zakladateľka a CEO Dynastion Svetlana Dankovičová

Zdroj: Dynastion

Už ste začali s ponukou pre investorov?

Áno. Rokujeme s bankami, poisťovňami, správcovskými spoločnosťami a investormi, ktorí potrebujú svoje zdroje efektívne a zároveň bezpečne investovať. 

Ako reagujú?

V zásade pozitívne, pretože je to atraktívne. Často sa ale stretávame s chýbajúcim mechanizmom na zrealizovanie takýchto príležitostí. Treba si uvedomiť, že väčšina finančných inštitúcií na Slovensku aj v Českej republike sú dcéry zahraničných materských spoločností a tie im neumožňujú nakupovať pre svoj trh žiadne iné produkty, okrem produktov materských spoločností, alebo ich správcových spoločností. Ale investori o EIF vedia a vedia, že je to príležitosť. Je to zrejme proces, ktorým musíme prejsť.

Vráťme sa ešte ku Vám. Verejnosť o Vás veľa nevie. Je to cieľ, byť takto v úzadí?

Nie je to cieľ. Máme síce projekty u nás aj v Českej republike, ale veľa projektov aj v iných európskych krajinách a najväčšie investície máme v Spojených štátoch. Väčšinu z nich sme pripravovali dlho a boli to náročné procesy. Nebol priestor pre marketing a komunikáciu.

Takže teraz už je? A môžete už o sebe aj niečo prezradiť?

Na Slovensku môžete spoznať Dynastion cez developerský projekt Dve sýpky v Jarovciach a v Prahe sme spolufinancovali projekt Savarin. V Spojených štátoch máme výrobu ekologických vozíkov pre pouličný predaj jedla a finalizujeme veľkú investíciu do obnoviteľných zdrojov energie na farmách v strednej Kalifornii, ktorá  bude mať zásadný vplyv na zlepšenie životného prostredia. Práve v Kalifornii teraz pripravujeme aj nový projekt v poľnohospodárskej výrobe, ale o tom by som ešte teraz nerada hovorila.

To znie, akoby ste boli klasická investičná spoločnosť?

Áno aj. My sme Multi-Family Office a pomáhame klientom nielen v správe majetku, ale ponúkame im aj private - equity investičné možnosti. Sme bankári a finančníci. Projektom sa venujeme osobne, aj z partnerskej úrovne a vyberáme ich opatrne. Keď schválime projekt, poznáme ho detailne a investujeme nielen klientské, ale aj naše zdroje. Dynastion vyrástol na princípoch konzervatívneho privátneho bankovníctva a túto DNA si ponechal.

Kríza COVID-19 Vás ako zasiahla? Rozumieme tomu správne, že Váš biznis vyžaduje veľa cestovania a to je asi teraz problém?

Cestovanie je teraz problém, ale my sme asi mali šťastie v tom, že naše zahraničné aktivity boli pred krízou COVID-19 už v takých štádiách, že sme ich dokázali manažovať aj z Bratislavy. A všade, kde pôsobíme, máme spoľahlivý lokálny manažment.

Späť